Bier og EMF

bie
Effekten av mobilmaster på livssyklusen av bier
En studie bekreftet at mobilmaster  har en viktig rolle i koloni kollaps forstyrrelser for bier.
Effektene av mobil strålingen kan studeres på forskjellige dyr som fugler, maur, flaggermus og andre dyr , siden bier ikke er de eneste dyrene som blir nesten utryddet; De elektromagnetiske feltene kan være årsaken til denne nedgangen.

De spesifikke bølgene som kan påvirke menneskets art og dyr på en negativ måte, kan måles.
Effekten av mobilmaster på livssyklusen av bier

WiFi og EMF

Svakhet i Wi-Fi standarden åpner for tyvlytting og modifisering av trafikk mellom aksesspunkt og klient, og rammer de aller fleste enheter som kan aksessere WiFi-nettverk.
Det er funnet en alvorlig svakhet i trådløst nettverks krypteringen WPA2.
Nesten alt av trådløst utstyr påvirket av dette. Routere, Trådløse sendere, telefoner, laptoper osv.

En som er nærme nok til å koble seg på det trådløse nettverket ditt, kan bryte krypteringen og lese av nett-trafikken og derav stjele sensitiv informasjon som passord, kredittkort informasjon, e-post, bilder etc.

maale

Bytt til kabel
Du gir da deg selv og de rundt deg mye bedre miljø for din helse.
Ipad kan kables. Se her Hvordan kople iPad til kablet nettverk

Les mer om NSM NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET Publisert: 16.10.2017

Hvis du må ha WIfi router
Det fins Wifi router med lavere stråling